Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Hoe helpt autisme therapie bij mensen met autisme?

Autisme therapie

Je hoort de laatste tijd waarschijnlijk veel meer over autisme gesproken worden. Het kan hierdoor lijken dat er meer autistische mensen zijn dan ervoor. Maar dit is niet bepaald waar. De maatschappelijke normen als het gaat om gedrag zijn in veel veranderd in de afgelopen decennium. Dit is vooral te zien bij communicatie. De veranderingen hebben het op sommige momenten moeilijker gemaakt voor mensen met autisme. Voor deze mensen kan het hierdoor voordelig zijn om aan autisme therapie te beginnen. Autisme komt in verschillende vormen voor, hierdoor zien ook de behandelingen er anders uit. 

Autisme therapie

Waar kan je naartoe voor behandeling?

Voor de behandeling van autisme kan je op vele plekken terecht. Een van de beste manieren om het leven makkelijker te maken is door meer kennis op te doen over autisme. Dit helpt niet alleen mensen met autisme zelf maar ook de mensen in hun omgeving. Door meer te weten over autisme, kan je ook meer leren over hoe autisme plaatsneemt in het individu. Voor therapeutische hulp voor mensen met autisme heb je in de meeste gevallen een doorverwijzing van de huisarts nodig. Met deze doorverwijzing kan je terecht bij een psychologenpraktijk of andere hulpverlener die gespecialiseerd is in autisme. 

Autisme bij kinderen

Autisme ziet er bij iedereen anders uit. De symptomen en gedrag zijn ook verschillende op leeftijd. Autisme bij kinderen kan er soms compleet anders uitzien bij volwassenen. Ook is het belangrijk om symptomen van autisme te herkennen bij kinderen zodat deze van een jongere leeftijd geholpen kunnen worden. De ongeschreven gedragsregels en sociale normen zijn over de afgelopen decennium veel veranderd. Jammer genoeg voor mensen en kinderen met autisme heeft dit het in sommige gevallen wat moeilijker voor hun gemaakt. Een veel voorkomend symptoom van autisme is moeilijkheid met sociaal contact of communicatie. Op de basisschool en school in het algemeen wordt hier vaak veel druk en aandacht aan besteden. Dit is dan ook een moment waar veel ouders de autistische kenmerken van hun kind opmerken. Door op een jonge leeftijd een besef te krijgen van autisme wordt het makkelijker voor het kind en de ouder om hiermee om te kunnen gaan. 

Verschillen tussen symptomen bij verschillende geslachten

De verschillen in autisme tellen niet alleen voor leeftijd, dit verschil is ook de zien op basis van geslacht. Ook al kunnen de symptomen verschillen per persoon, zijn er toch duidelijke verschillen tussen de verschillende geslachten. De generale symptomen van autisme bij mannen verschillen van de generale symptomen van autisme bij vrouwen. De problemen bij mannen met autisme zijn meestal naar buiten gericht. D.m.v. woedeaanvallen, opstandigheid en gedragsproblemen. Bij vrouwen zijn deze problemen meestal geïnternaliseerd. Ook gedragen vrouwen zich vaker als van hun wordt verwacht, waardoor symptomen moeilijker op te merken zijn. Wel zorgt dit ervoor dat vrouwen vaak een verkeerde diagnoses krijgen. Vroeger dacht men ook dat autisme vaker bij mannen voorkomt, dit blijkt echter niet zo een groot verschil te zijn als ze dachten.