Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Horizontaal toezicht in de zorg

Om ervoor te zorgen dat de zorg en de uitgaven die in de zorg worden gemaakt duidelijk zijn wordt er gebruik gemaakt van horizontaal toezicht in de zorg. Hiervoor werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om duidelijkheid te scheppen over de uitgaven en declaraties die er in de zorg worden gedaan. Bij horizontaal toezicht in de zorg wordt van alle partijen verwacht dat zij op de juiste manieren handelen, communiceren en transparant blijven om genoeg vertrouwen en duidelijkheid te scheppen.

Declareren en registreren

Kosten die in de zorg gemaakt worden kunnen door een zorgaanbieder worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar. Om ervoor te zorgen dat dit correct gebeurd wordt er van alle partijen verwacht dat zij zich aan de geldende regels houden. Dit betekent voor zorgaanbieders dat zij zorg bieden aan mensen die dit ook daadwerkelijk nodig hebben en dat er alleen kosten worden gedeclareerd die ook gemaakt zijn. Het gaat hierbij ook om een stuk vertrouwen tussen de verschillende partijen. Als de zorgaanbieder zich aan de regels houdt, dan kan de zorgverzekeraar de gemaakte kosten uitkeren. 

Principes

Voor horizontaal toezicht in de zorg zijn principes opgesteld die moeten worden nageleefd om volledige duidelijkheid te kunnen scheppen. Het gaat dan om vertrouwen tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Daardoor kunnen deze partijen samen de verantwoordelijkheid dragen. Hierdoor wordt het werk voor bijvoorbeeld toezichthouders ook eenvoudiger. Duidelijke administratie is zeker van belang, hiermee kan inzicht worden gegeven in de gemaakte kosten door zorgaanbieders. Door deze administratie tijdig bij te houden kunnen declaraties ook zo snel mogelijk worden betaald.

Meer principes

Elke betrokken partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken in het proces van horizontaal toezicht in de zorg. Het is dan ook belangrijk dat deze taken en verantwoordelijkheden worden nageleefd en gerespecteerd. Bij horizontale toezicht in de zorg wordt er gebruik gemaakt van de bestaande wet en regelgeving en wordt er voor duidelijkheid op dit vlak gezorgd. Zo kan er worden voorkomen dat er onnodig werk wordt verricht of dat er onnodig kosten worden gemaakt.

Doel

Het doel van horizontaal toezicht in de zorg is om vertrouwen te scheppen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen. Door elkaars taken en verantwoordelijkheden te respecteren en door te zorgen voor voldoende transparantie kunnen de kosten die in de zorg worden gemaakt op een efficiënte manier worden geregistreerd en gedeclareerd met als uiteindelijk doel de effectiviteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen.