Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Veilig op je werk met G4S

BHV, deze afkorting staat voor bedrijfshulpverlening. Daarmee wordt bedoeld dat er door een van de medewerkers die is aangewezen als BHV’er zal moeten worden gehandeld wanneer zich binnen het bedrijf een ongeval voordoet. Om gecertificeerd BHV’er te worden heeft deze persoon minimaal een Basis BHV training moeten volgen. G4S verzorgt als specialist in veiligheidstrainingen ook de BHV cursussen aan. Deze trainingen worden gegeven op de trainingslocatie van G4S zelf of desgewenst is het mogelijk om de cursus binnen het bedrijf zelf te houden. Op die manier kan je de training zeer waarheidsgetrouw maken. Er is eveneens een mogelijkheid om via E-Learning het theoretische deel van de cursus zelf via internet te leren. Het praktijkgedeelte volgt waarbij de theorie geoefend gaat worden in nagebootste situaties.

 

BHV trainingen van G4S

G4S biedt diverse BHV cursussen aan. Er zal moeten worden begonnen met een Basis BHV training. Daarin wordt geleerd hoe je moet handelen wanneer er zich iets voordoet binnen een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een brand zijn die bestreden moet worden of het pand moet ontruimd worden waarbij er naar de overige medewerkers en professionele hulpdiensten gecommuniceerd moet worden. Dit zijn voorbeelden van situaties waarin de BHV’er tot handelen over moet gaan om ervoor te zorgen dat de gevolgen zo klein mogelijk blijven. Het kan eveneens gebeuren dat iemand in het pand onwel is geworden of gewond is geraakt. De BHV’er zal dan de eerste hulp verrichten en de wond verbinden en in ernstige gevallen zelfs levensreddende handelingen uitvoeren zoals bijvoorbeeld reanimeren. Omdat het certificaat slechts 2 jaar geldig is zal er regelmatig een herhalingstraining moeten worden gevolgd om de kennis en vaardigheden op niveau te houden en het certificaat verlengd kan worden. Er zijn bovendien nog twee modules waarin de kennis over kleine blusmiddelen wordt uitgebreid en er dieper in gegaan wordt op brand, alarmeren, ontruimen en communicatie.