Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Verslaving en zijn behandelingen

Verslaving is een complexe maar behandelbare ziekte die de hersenfunctie en het gedrag beïnvloedt.   Bij drugsgebruik verandert dit, bijvoorbeeld, de structuur en functie van de hersenen, wat resulteert in veranderingen die aanhouden lang nadat het drugsgebruik is gestopt. Dit kan verklaren waarom drugsgebruikers het risico lopen op een terugval, zelfs na lange perioden van onthouding en de mogelijke verwoestende gevolgen.

Omdat drugsverslaafde personen onzeker kunnen zijn over het starten van een behandeling in de verslavingszorg, is het van cruciaal belang om gebruik te maken van de beschikbare diensten op het moment dat de personen ook echt klaar zijn voor de behandeling. Potentiële patiënten kunnen verloren gaan als behandelingen niet onmiddellijk beschikbaar of gemakkelijk toegankelijk zijn. Hoe eerder de behandeling wordt aangeboden in het ziekteproces, hoe groter de kans op positieve uitkomsten.

Waarom niet elke behandeling geschikt is voor elk persoon


Toch is geen enkele behandeling voor iedereen geschikt te noemen. De behandeling varieert afhankelijk van het type drugs en de kenmerken van de patiënten. Het afstemmen van interventies op de specifieke problemen en behoeften van een individu is van cruciaal belang voor zijn of haar uiteindelijke succes bij het terugkeren naar een productief functioneren in het gezin, op het werk en in de samenleving.

Een effectieve behandeling komt tegemoet aan meerdere behoeften van het individu, niet alleen aan zijn of haar drugsmisbruik. Om als behandeling effectief te zijn, moet de behandeling het drugsgebruik van het individu en alle bijbehorende medische, psychologische, sociale, beroeps- en juridische problemen aanpakken. Het is ook van belangrijk dat de behandeling aangepast is aan de leeftijd, het geslacht, de etniciteit en de cultuur van het individu.

De focus op variatie in de behandeling


Gedragstherapieën, waaronder individuele, gezins- of groepstherapie, zijn de meest gebruikte vormen van behandeling van drugsmisbruik. Gedragstherapieën variëren in hun focus en kunnen betrekking hebben op het aanpakken van de motivatie om te veranderen van een patiënt. Het geven van prikkels voor onthouding, het ontwikkelen van vaardigheden om drugsgebruik te weerstaan, het vervangen van drugsgebruikende activiteiten door constructieve en lonende activiteiten, het verbeteren van probleemoplossende vaardigheden en het faciliteren van betere interpersoonlijke relaties zijn allemaal facetten die bij een behandeling kunnen komen kijken. Ook kan deelname aan groepstherapie en andere programma’s voor ondersteuning van leeftijdsgenoten tijdens en na de behandeling helpen om onthouding in stand te houden.