Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Waarom ambulante woonbegeleiding in Groningen?

Waarom ambulante woonbegeleiding in Groningen?

Daarom ambulante woonbegeleiding in Groningen

We willen allemaal vanaf een bepaalde leeftijd zelfstandig kunnen zijn. Een eigen huis in Groningen, een vaste baan en onszelf kunnen redden. Maar voor de één is dat makkelijker dan voor de ander. Heb jij bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of psychische gevoeligheid? Dan heb je meer begeleiding en ondersteuning nodig in het dagelijks leven. Gelukkig kan dat tegenwoordig met ambulante woonbegeleiding. In dit blog vertellen we je daar meer over.

Het doel van ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding in Groningen heeft als doel om de eigen kracht te vergroten. De focus ligt dus op zelfstandigheid. Een vaste begeleider helpt de hulpvragers om steeds zelfstandiger te kunnen functioneren binnen onze maatschappij. Hierbij ondersteunt de begeleider bij het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om deze zelfredzaamheid op te bouwen.

Vaardigheden op 8 leefgebieden

Om zelfstandig te kunnen functioneren binnen deze maatschappij, heb je bepaalde vaardigheden nodig. Vaardigheden op verschillende leefgebieden. Meestal is de zorgvrager zelf in staat om aan te geven waar hij of zijn problemen mee ervaart en op welk leefgebied hij of zij meer ondersteuning nodig heeft. Op basis daarvan wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld die houvast biedt voor het behalen van de gestelde doelen. De leefgebieden waar het om gaat, zijn:
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch functioneren
  • Dagbesteding

De hulp die jij nodig hebt in jouw vertrouwde omgeving

Iedereen heeft wel eens momenten waarop het leven moeilijk gaat en er hulp van anderen nodig is. Voor mensen met een lichamelijke beperking of psychische gevoeligheid kan professionele hulp noodzakelijk zijn. Als je kiest voor ambulante woonbegeleiding in Groningen, krijg je de hulp die jij nodig hebt in jouw eigen vertrouwde omgeving. In overleg met jou bepaalt de hulpverlener op welke vlakken er hulp nodig is. Zo kun je jouw doel behalen. Vond je dit interessant om te lezen? Hier vind je meer van onze blogs.