Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

PTSS

PTTS – Posttraumatische Stress-stoornis is een stoornis welke ontstaan is uit de gevolgen van een stressvolle gebeurtenis. Dit kan een mishandeling zijn, seksueel misbruik maar ook een gevaarlijke situatie waarin iemand verzeild is geraakt (van toepassing op bijvoorbeeld: politie/militairen/beveiligers). PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum (website: psytrec.nl) houd zich bezig met de verlening van zorg aan personen die om uiteenlopende redenen te maken krijgen met een Posttraumatische Stress-stoornis. PSYTREC is te vinden in zowel Bilthoven als Weert, na aanmelding vindt er een telefonische screening plaats. De periode van aanmelding tot screening bedraagt gemiddeld een week. Na de screening zal er een intake plaatsvinden, de periode van screening tot intake duurt meestal tien weken. Na de intake geschied een tweede intake waarna de behandeling van start gaat. De tijd tussen de tweede intake en de start van de behandeling bedraagt twee weken. In totaal dient u dus rekening te houden met een periode van minimaal 13 weken voordat de behandeling van start kan gaan.

De behandeling

De behandeling van PTSS is bij PSYTREC opgedeeld in twee behandelingen. De ene duurt vijf dagen (aaneengesloten) en de andere acht dagen met na vier dagen een pauze van drie dagen. Tijdens de behandeling komt de ervaring aan bod, de emoties die de ervaring losmaken en ook de problemen die men ervaart. Door middel van exposure (het herbeleven in een veilige setting), EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie), een ‘Activerend Sport- en bewegingsprogramma’ en tot slot Psycho-Educatie tracht PSYTREC de stress weg te nemen en werkbaar te maken. Werkbaar houd in dat je de situatie welke ten gronden ligt aan de stress nog wel voor je kan halen, maar dat de negatieve emoties dermate zijn verminderd dat de situatie geen belemmering meer geeft in het dagelijks leven.