Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Ondersteuning

PTTS - Posttraumatische Stress-stoornis is een stoornis welke ontstaan is uit de gevolgen van een stressvolle gebeurtenis. Dit kan een...