Zelf Zorgnet

Gezondheid – Zorg – Medisch

Zo herken je hoogbegaafdheid

Gifted People is een organisatie die mensen met hoogbegaafdheid samenbrengt en onderwijst. Wat hoogbegaafdheid precies inhoudt? Vind hier de kenmerken hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid kan door de betreffende persoon als last worden ervaren. Gifted People helpt hoogbegaafde mensen om deze ervaren last zoveel mogelijk om te zetten in een lust.

Wat is hoogbegaafdheid?

Er zijn verschillende manieren om hoogbegaafdheid te definiëren. Hoogbegaafdheid duidt in ieder geval op een hogere mate van intelligentie dan gemiddeld. Er worden verschillende grenzen gehanteerd maar volgens David Wechsler is iemand hoogbegaafd met een IQ van 130 of hoger. Hoogbegaafdheid draait niet alleen maar om de hoogte van het IQ. Vaak zijn hoogbegaafde mensen types die graag verandering en verbetering willen brengen in de wereld. Deze mensen kunnen vaak snel analyseren wat er beter kan en hoe ze dat willen gaan doen. Bij kinderen uit zich dat bijvoorbeeld in uitzonderlijke nieuwsgierigheid. 

Kennisbank

In de kennisbank van Gifted People zijn veel documenten te vinden over hoogbegaafdheid. Deze documenten gaan over hoe je als volwassene om gaat met hoogbegaafdheid in de zakelijke wereld of over voor- en nadelen van hoogbegaafdheid testen bij je kind. De kennisbank bevat informatie over wat hoogbegaafd zijn precies betekent en hoe iemand daar het beste mee om kan gaan.

Programma’s

Daarnaast biedt Gifted People verschillende programma’s die hoogbegaafde mensen kunnen volgen. Deze programma’s helpen hoogbegaafde mensen om zichzelf te ontwikkelen en om te gaan met hun unieke eigenschappen. Andere programma’s zijn er juist zodat hoogbegaafde mensen hun ‘gave’ in kunnen zetten voor specifieke projecten. In ieder geval helpen deze programma’s de deelnemers om inzicht te krijgen in hoe zij eigenlijk in elkaar zitten en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. 

Herkenning

Als je twijfelt over of iemand hoogbegaafd is, bezoek dan de kennisbank en beslis of het een goed idee is om deze persoon te laten testen. Zelf iemand de diagnose hoogbegaafd geven is niet aan te raden. Er zijn voldoende professionals die expert zijn in het herkennen van hoogbegaafd gedrag en denkpatronen. Voor iedere persoon kunnen zij de afweging maken of zij wel of niet hoogbegaafd zijn.